ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ

Δήμος Φλώρινας

e-mail : mail@dim-armen.flo.sch.gr

Δημοτικό Σχολείο Αρμενοχωρίου Ν. Φλώρινας